IJB Comfortpaal® als duurzame en gezonde warmte- en koudebron

22 april 2014 09:27 uur IJB Comfortpaal® als duurzame en gezonde warmte- en koudebron

In het kader van duurzaam funderen is de verbeterde energiepaal, de IJB Comfortpaal®, de nieuwste ontwikkeling die IJB Groep heeft gedaan voor de huidige vraag naar verwarming en koeling van een woning of gebouw. Deze voorgespannen prefab betonnen heipaal is voorzien van een speciaal in Zwitserland ontwikkelde warmtewisselaar. De buizen hiervan zijn over de gehele lengte van de paal aangebracht in een dubbele lus. Hierdoor wordt een optimale uitwisseling van warmte en koude verkregen met de grond. Er is sprake van een gesloten systeem dat niet in aanraking komt met het grondwater. Dit aspect is milieutechnisch gezien van groot belang en omwille van de strengere eisen van de overheden biedt de Comfortpaal daarom uitkomst. Niet voor niets is onlangs een veld van Comfortpalen aangelegd voor de bouw van een sporthal in IJmuiden.

Afhankelijk van het palenplan en het geotechnisch onderzoek kunnen de specialisten van IJB Groep voor u bepalen hoeveel comfortpalen er toegepast dienen te worden om een optimale opbrengst van het systeem te realiseren. Hierbij wordt er gekeken naar de warmte/koude behoefte, de bodemopbouw en de geotechnische eigenschappen van de grond.

Unieke koppeling
Door de unieke wijze waarop IJB Groep produceert, is de IJB Comfortpaal® na het aanbrengen in de grond zeer eenvoudig aan te koppelen. Dit gebeurt allemaal binnen het oppervlak van de paal waardoor eventuele beschadigingen tijdens transport of installatie worden voorkomen. De paal kan zowel ongesneld worden toegepast als na het snellen van de bovenzijde.

IJB Comfort fundering
De IJB Comfortpaal® maakt onderdeel uit van een nieuwe lijn met producten: de IJB Comfortfundering®. Zo is er een mogelijkheid om de paal te koppelen aan de prefab fundering. Door een specifieke koppelconstructie ontstaat in de kruipruimte een overzichtelijke en goed afgewerkte installatie. Daarnaast kan er ook een combinatie gemaakt worden met de IJB Comfortbalk®. Deze geïsoleerde prefab funderingsbalk elimineert koudebruggen en zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de EPG.

Levering en montage
De combinatie met de prefab fundering zorgt voor vele voordelen. Zo kan de IJB Groep na de montage van de prefab balken de complete aansluiting van de palen inclusief het leveren en aanbrengen van de verdeler voor u verzorgen. Dit levert een aanzienlijke tijdwinst op en veel minder afstemming tussen verschillende partijen. In samenwerking met de firma Geothermica BV kunnen alle leidingen worden gevuld en afgeperst. Kortom het systeem wordt plug and play, inclusief garantie, opgeleverd.

Voordelen:
• Eenvoudig te produceren en te installeren
• Volledige technische ondersteuning bij het ontwerp
• Geen meerkosten voor diepe boringen of bronnen
• Duurzaam
• Hoog rendement
• Combinatie met IJB Comfortfundering®
• Plug en play levering incl verdeler, aansluitingen en druktesten
• 10 jaar garantie op het complete systeem

≪ Terug naar de vorige pagina