Trede 3 van de Safety Culture Ladder behaald

Veiligheidsbewustzijn: van essentieel belang

Veilig werken en weer gezond thuis komen, dat is waar de Safety Culture Ladder (SCL) om draait. De SCL geeft aan, hoe het gesteld is met het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie.

Er zijn 5 treden op deze ladder, die elk aangeven in welke ontwikkelingsfase het bedrijf zich bevindt. Hoe hoger de behaalde trede, hoe beter het bewustzijn ten aanzien van veiligheid is ontwikkeld.

De IJB Groep is er trots op, dat zij in februari 2024 door het KIWA positief is beoordeeld op trede 3 (Berekenend). Tot dat moment stonden we op trede 2 (Reactief).

Deze uitkomst geeft aan, dat de IJB Groep en haar medewerkers groeiende zijn in hun gedrag met betrekking tot veiligheid en hierin mooie stappen hebben gemaakt de afgelopen tijd. Uiteraard blijft dit onderwerp voortdurend aandacht vragen en willen we als organisatie steeds verder groeien in dit opzicht.

Meer weten? Klik hier om het SCL certificaat te bekijken.