Een nieuwe Haarup menger in locatie Lelystad

Een flinke stap voorwaarts in kwaliteit en duurzaamheid

Sinds kort is de originele menger in onze betoncentrale in Lelystad vervangen door een nieuwe Haarup menger. De oude menger kon 4 m³ per charge produceren en deze nieuwe Haarup menger 3 m³. Toch wordt de productiecapaciteit voor transportbeton met de nieuwe menger maar liefst verdubbeld en de capaciteit voor onze eigen prefab producten met 30% verhoogd. Dit heeft voor een deel te maken met het mengprincipe. De Haarup menger is een zgn. dwangmenger die het zand, grind, cement en water beduidend sneller tot een homogene massa vermengd, waardoor ook de kwaliteit van het mengsel constanter is.

Een andere reden, dat er voor deze Haarup menger gekozen is, is het feit dat wij daarmee nu ook Zelfverdichtend Beton (ZVB) kunnen maken in Lelystad.

Verder is een deel van de verhoging van de productiecapaciteit voor transportbeton toe te schrijven aan de mogelijkheid, dat er nu gekozen kan worden voor “grind buitenom”. Normaal wordt een mengsel van 3 m³ zand, grind, cement en water door de menger gemengd en na de mengcyclus in een mixerwagen afgeladen. Met “grind buitenom” wordt de 3 m³ menger alleen gevuld met zand, cement en water en na de mengcyclus in de mixerwagen afgeladen. Het grind wordt via een apart kanaal in de mixerwagen geloosd. Het grind gaat dus niet door de menger. Vandaar de uitdrukking “grind buitenom”. De mixerwagen zal daarbij – gedurende het transport naar de stortlocatie – het grind door het mengsel van zand, cement en water vermengen tot een homogene massa.

Dit levert een aantal duurzame besparingen op:

  1. De menger heeft minder energie nodig om de cyclus in de menger te voltooien.
  2. Er is 1 mengsel minder nodig om een mixerwagen te vullen.
  3. Er kunnen meer m³ per uur geproduceerd worden tegen een vergelijkbaar energieverbruik.

Bijkomstig voordeel is ook nog de reinigingstijd en hoeveelheid drinkwater, die nodig is voor de reiniging. Bij de oude menger was het nodig om de menger een uur lang met 5.000 liter water schoon te draaien, om daarna nog met de hogedrukreiniger na te moeten reinigen. De Haarup menger heeft een ingebouwd hogedruk reinigingssysteem. Hiermee is de menger in 15 minuten klaar en hoeven alleen nog de laatste resten met een hogedruklans verwijderd te worden. Er is een aanzienlijke besparing op het verbruik van water op jaarbasis.