Sonderingen bij de Kamper Bovenkerk

Opdrachtgever

Stichting Bovenkerk

Diensten

Onderzoek op historische grond

Voor de Stichting Bovenkerk (voor behoud van deze kerk in Kampen) heeft IJB Geotechniek een 7-tal sonderingen uit mogen voeren en 2 boringen met peilbuizen.

Het kerkgebouw staat deels op een oude fundering en is merendeels op klei gefundeerd. De kerk zakt langzaam weg in de bodem en in dat verband is nu onderzoek uitgevoerd naar de gesteldheid van de bodem en de grondwaterstand.

De stadsarcheoloog is nog langs geweest om het door ons opgeboorde materiaal te bekijken, maar helaas: hieruit kwam geen bijzondere vondst !