Wereldrecord heien in Kampen?

Uitvoering van het heiwerk.

Niet alleen het indrukwekkende aantal van 8500 prefab heipalen met een lengte tot ca. 15 mtr. was bijzonder aan dit project.

Een belangrijke eis van de opdrachtgever was dat de palen in minder dan 10 weken geheid dienden te zijn. Dit vormde niet alleen een grote logistieke uitdaging, maar ook in de uitvoering zelf. Er is voor gekozen om tegelijk, met in totaal 7 heistellen, de uitvoering te realiseren. In de piek werden meer dan 265 palen geheid. Een nieuw wereldrecord?

Tijdens de uitvoering zijn door IJB Geotechniek aanvullende sonderingen uitgevoerd om het palenplan te verfijnen of bij te stellen. Daarnaast is door de IJB groep het uitzetten van de palen verzorgd, de heibegeleiding en het sonisch doormeten van alle palen.

Kortom een uniek project wat, tot volle tevredenheid van de opdrachtgever, binnen de gestelde tijd is afgerond.

≪ Terug naar de vorige pagina