Scheepslading IJsselmeerbeton naar Westerschelde

Scheepslading IJsselmeerbeton naar Westerschelde

597 Friese heipalen per schip naar Zeeuwse opdrachtgever

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober stond de Vuurtorenweg in Lemmer in het teken van een bijzonder transport. Bijna zeshonderd betonnen heipalen van de IJB Groep werden geladen aan boord van het binnenvaartschip m/s Concession. Het transport over water had het Zeeuwse Sluiskil als bestemming. 

Lean traject

Niet alleen de omvang van het transport was bijzonder, ook de wijze van vervoer. De samenwerking tussen de IJB Groep en vervoerder Combex is gericht op het voortdurend verbeteren van de keten. Om die reden is een gezamenlijk Lean-traject gestart waarbij gekeken wordt naar eventueel schonere en duurzame oplossingen in transport. Omdat het hier een omvangrijke, zeer zware lading betrof en de laad- en losfaciliteiten in Lemmer en Sluiskil goed toegerust waren, kon in dit geval voor vervoer over water worden gekozen.

Schoon schip

De lading van het binnenvaartschip stond gelijk aan 75 vrachtwagenladingen. Transporteur Combex berekende dat vervoer per schip een forse reductie van brandstofverbruik en CO2-uitstoot betekende. Er wordt daardoor op dit project ca. 42.000 kg minder CO2 uitgestoten. Met het transport over water kunnen we dus terecht spreken van “schoon schip maken”. Een bijkomend pluspunt was de planningszekerheid, omdat de diverse knelpunten op de overvolle wegen in het westen konden worden vermeden.

Recycling

De 597 heipalen, die variëren in lengte van 15,5 tot 19 meter, zijn bestemd voor project Heros Recycling te Sluiskil. Het bedrijf houdt zich bezig met terugwinnen van non-ferro metalen uit ondermeer koelkasten, telefoons en huishoudelijke apparatuur.

≪ Terug naar de vorige pagina