Heipalen voor een nieuwe betoncentrale

Opdrachtgever

Van der Kamp – Zwolle

Diensten

Heipalen voor een solide fundering

Op het terrein van Van der Kamp in Zwolle is hard gewerkt aan plannen voor een nieuwe betoncentrale.

Op vrijdag 19 april 2024 is onze bijdrage aan dit project gestart, door middel van het heien van de heipalen. Op verzoek van de opdrachtgever wordt samengewerkt met Heibedrijf Van Dieren uit het nabijgelegen IJsselmuiden. In totaal zullen 82 palen geslagen worden, vierkant 400×400 met een lengte van 12,50 tot 13,00 m1.

Samen met een constructeur en een geotechnisch adviseur van IJB Geotechniek is gekeken naar de uitvoerbaarheid en de mogelijke risico’s tijdens het heiwerk. Op voorhand is daarom een plan opgesteld waarin alle 82 palen voorgewoeld kunnen worden om trillingen vanuit een zeer harde bovenlaag te beperken. Om uiteindelijk de krachten vanuit de nieuwe betoncentrale op te kunnen vangen, zijn onze heipalen voorzien van extra kopwapening.

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid hebben wij een deel van deze palen uit voorraad geleverd. Dit in samenspraak tussen de hoofdconstructeur en de projectleider van de IJB Groep.