Specials

Ook voor bijzondere projecten en (funderings) oplossingen kunt u terecht bij de IJB Groep. Deze projecten voeren wij uit als IJB Specials. Graag willen we u hiervan een aantal voorbeelden noemen.

Prefab betonputten

Een goed voorbeeld van onze specials zijn de prefab betonnen putten die we produceren ten behoeve van ondergrondse afvalopslag. Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt de opslag van o.a. glas en ander afval ondergronds gebracht. Boven het maaiveld is dan slechts een kleine zuil zichtbaar, maar ondergronds een betonnen bak.

Geluidschermen

Ook voor plaatvormige elementen hebben wij productiecapaciteit. Een goed voorbeeld hiervan zijn prefab platen ten behoeve van geluidsschermen. Deze platen, al of niet voorzien van print/relief, vragen niet alleen een goede zorg en kwalteit, maar vormen ook logistiek een uitdaging. Zorgvuldig en juist transport is hierbij een must.