Mortel leveringen

Energietoeslag CEMIII/B 42,5

Vanaf 1 augustus zijn wij geconfronteerd met een energietoeslag op onze hoogovencement. Tot heden hebben wij deze kosten voor onze rekening genomen maar vanaf 1 september zullen wij de kosten aan u doorberekenen. Het betreft hier een variabel tarief waarbij de gemiddelde waardes van de voorgaande week de energietoeslag bepalen. Waardes zijn inzichtelijk via https://www.powernext.com/spot-market-data, kijk op de grafiek ‘Dag vooruit en weekend’; de TTF tab. De toeslagen die aan de gemiddelde waarde gekoppeld is vindt u in onderstaand tabel:

€/MWh toeslag  €/MWh toeslag
p/m3 p/m3
<110 €     - 250-260 €    7,68
110-120 €   0,51 260-270 €    8,19
120-130 €   1,02 270-280 €    8,70
130-140 €   1,54 280-290 €    9,21
140-150 €   2,05 290-300 €    9,73
150-160 €   2,56 300-310 €  10,24
160-170 €   3,07 310-320 €  10,75
170-180 €   3,58 320-330 €  11,26
180-190 €   4,10 330-340 €  11,77
190-200 €   4,61 340-350 €  12,29
200-210 €   5,12 350-360 €  12,80
210-220 €   5,63 360-370 €  13,31
220-230 €   6,14 370-380 €  13,82
230-240 €   6,65 380-390 €  14,33
240-250 €   7,17 390-400 €  14,84

Week 35 : € 8,70 p/m3
Week 36 : € 8,70 p/m3
Week 37 : € 5,12 p/m3
Week 38 : € 4,61 p/m3
Week 39 : € 3,07 p/m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Laagwatertoeslag zomer 2022

Al een aantal weken hebben we te maken met lage waterstanden in de rivieren, dit heeft te maken met de langdurige droogte in Zuid-Duitsland en Zwitserland. De waterstanden in de Rijn zijn al ver onder kritisch niveau gezakt (bij Pegel Duisburg-Ruhrort is dat 3,00 m).

Als gevolg van de aanhoudend lage waterstanden in de rivieren, is de beladingsgraad van de vrachtschepen die grondstoffen naar onze productielocaties vervoeren, sterk gedaald. Door de lage beladingsgraad zijn de kosten van het transport van grondstoffen fors toegenomen. Tot en met week 28 hebben wij deze kosten niet aan u doorberekend. Maar door de aanhoudende situatie zijn ook wij sinds 18 juli 2022 (week 29) helaas genoodzaakt een laagwatertoeslag aan u door te berekenen. Dit zal separaat op de factuur worden vermeld.

De toeslagen kunnen per week verschillen en worden hieronder weergegeven:
Week 35 : € 11,50 p/m3
Week 36 : € 9,25 p/m3
Week 37 : € 9,25 p/m3
Week 38 : € 5,75 p/m3
Week 39: € 2,35 p/m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brandstoftoeslag 2022

Voor leveringen vanaf 11 april 2022 zijn wij helaas genoodzaakt een brandstoftoeslag door te voeren. Aanleiding hiervoor zijn de toenemende energie- en brandstofkosten ten gevolg van de zeer verontrustende situatie in Oekraïne.

De hoogte van de brandstoftoeslag wordt bepaald door middel van indexering van de dieselprijs volgens www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs.

Wij nemen hierbij het verschil tussen 2 januari 2022 en de week van levering. Voor elke € 0,01 verhoging of verlaging per liter verrekenen wij € 0,10 per m3 geleverd materiaal.

De hoogte van de brandstoftoeslag zal hier wekelijks gecommuniceerd worden:

Week 38 (26 september t/m 30 september) : € 3,07 p/m³

gemiddelde literprijs
 datum  week    per week       jaar tot datum
 03.01.22  01  144,10  144,10
 04.09.22  35  181,79  173,68
 11.09.22  36  180,49  173,87
 18.09.22  37  177,78  173,98
 25.09.22  38  173,41  173,96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor de productie van betonmortel heeft de IJB Groep de beschikking over een drietal goed geoutilleerde centrales. Deze zijn gevestigd in respectievelijk Lemmer, Emmeloord en Lelystad. Naast de levering aan de eigen productiefabrieken, vindt ook levering plaats naar bouwprojecten.

Bij IJB Mortel kunt u terecht voor een uitgebreid scala aan betonsoorten zoals: hogesterktebeton, zelfverdichtend beton, vezel beton, vloeistofdicht beton, wegenbouw beton, gekleurd beton en verwarmd beton.

Door de uitgebreide kennis van onze eigen betontechnologen, zijn we in staat om voor onze opdrachtgevers de juiste mortelsamenstelling te kiezen. Naast eigenschappen als druksterkte en vloeistofdichtheid kijken we naar verwerkbaarheid, milieuklassen en productiekosten. In ons eigen laboratorium wordt continu onderzoek gedaan naar de kwaliteit. Alle betonmortel wordt geleverd onder KOMO certificaat.

De IJB Groep heeft diverse type mixers tot haar beschikking voor een vlekkeloze levering van betonmortel op de bouwplaats. Naast de traditionele mixers beschikken we over 15 m3 opleggers en pompmixers. Voor iedere stort het juiste materieel en mensen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Contactpersonen IJB Mortel

Planning: Klaas Riemersma 0514 56 88 81 planningmortel@ijbgroep.nl
Ewald van der Hilst 0514 56 88 81 planningmortel@ijbgroep.nl
Verkoopbinnendienst:  Jan Wissing 0527 61 30 39 verkoopmortel@ijbgroep.nl
Business Unit Manager: Rudy Bosma 06 145 35 138 r.bosma@ijbgroep.nl