Mortel leveringen

Voor de productie van betonmortel heeft de IJB Groep de beschikking over een drietal goed geoutilleerde centrales. Deze zijn gevestigd in respectievelijk Lemmer, Emmeloord en Lelystad. Naast de levering aan de eigen productiefabrieken, vindt ook levering plaats naar bouwprojecten.

Bij IJB Mortel kunt u terecht voor een uitgebreid scala aan betonsoorten zoals: hogesterktebeton, zelfverdichtend beton, vezel beton, vloeistofdicht beton, wegenbouw beton, gekleurd beton en verwarmd beton.

Door de uitgebreide kennis van onze eigen betontechnologen, zijn we in staat om voor onze opdrachtgevers de juiste mortelsamenstelling te kiezen. Naast eigenschappen als druksterkte en vloeistofdichtheid kijken we naar verwerkbaarheid, milieuklassen en productiekosten. In ons eigen laboratorium wordt continu onderzoek gedaan naar de kwaliteit. Alle betonmortel wordt geleverd onder KOMO certificaat.

De IJB Groep heeft diverse type mixers tot haar beschikking voor een vlekkeloze levering van betonmortel op de bouwplaats. Naast de traditionele mixers beschikken we over 15 m3 opleggers en pompmixers. Voor iedere stort het juiste materieel en mensen!

Contactpersoon Betonmortel: Rudy Bosma, 06-14535138

Laagwatertoeslag 

Het toeslagmateriaal van onze betonmortel wordt met schepen bij onze centrales aangeleverd. Hierbij worden we regelmatig - en helaas steeds vaker - geconfronteerd met een (te) laag waterpeil. Met een laag waterpeil moet de laadcapaciteit van de schepen die ons beleveren noodgedwongen worden verminderd. Om het hierbij optredende inkomstenverlies van schippers te compenseren wordt betonsector breed gebruik gemaakt van de zogenaamde laagwatertoeslag. Deze laagwatertoeslag kan per productielocatie verschillen en wordt, wanneer van toepassing, 1 op 1 per m3 doorberekend.

In geval het waterpeil ons dwingt de laagwatertoeslag toe te passen, dan informeren wij u daarover op deze pagina. Op dit moment is er geen laagwatertoeslag van toepassing.