Liftputten

Steeds vaker worden er in de bouw prefab elementen gebruikt. Een goed voorbeeld daarvan is de prefab liftput. De prefab liftput van de IJB Groep kenmerkt zich door een perfecte aansluiting op onze prefab funderingsbalken. Door de montage van de prefab liftput te combineren met de montage van de prefab funderingsbalken, wordt een zeer snelle bouwtijd gerealiseerd.

Door een unieke productiemethode zijn wij zeer flexibel in de te produceren elementafmetingen. In het basispakket kunnen wij prefab liftputten produceren tot een maximale afmeting van 3900*3900*1600 mm. Grotere afmetingen zijn op aanvraag.

Onze afdeling Engineering kan voor iedere prefab liftput de juiste tekening en berekening verzorgen. Hierdoor ontstaat er een optimale samenhang van prefab fundering en prefab liftput.