IJB Smartfoot®

"Als heien of boren niet hoeft"

Daar waar heien of boren niet noodzakelijk is hebben we een prefab fundering "op staal" ontwikkeld: 
de IJB Smartfoot®. Dit is een revolutionair nieuw systeem op het gebied van funderen.

De IJB Smartfoot® is een hoogwaardige en duurzame funderingbalk die qua dimensies wordt ontworpen op basis van de uitkomsten van het geotechnisch bodemonderzoek.

Voordat de elementen op de bouw gemonteerd kunnen worden, wordt de bouwput exact op hoogte afgewerkt. Dit gebeurd met speciaal hiervoor ontwikkelde levelers. Het monteren van de balken in de bouwput is vervolgens zeer eenvoudig.

De IJB Smartfoot® onderscheidt zich in sterke mate van de traditionele fundering. Bij een traditionele fundering zijn vele verschillende stappen noodzakelijk zoals:
werkvloer, wapeningsstaal, bekisten, betonleverantie, kraan met kubel, profielstellen, aanvoer metselblokken, en metselspecie. 
Dit proces duurt al snel een week of langer. Door gebruik te maken van de IJB Smartfoot®, kunt u op dezelfde dag van montage nog doorgaan met bijvoorbeeld het plaatsen van de begane vloeren.

De voordelen van de IJB Smartfoot® zijn :

  • korte bouwtijd, dus snel uit de grond
  • eigen maatvoeringsafdeling en montageploegen voor een efficiente planning
  • hoge produktkwaliteit door prefabricage
  • geen bekistingen meer nodig etc.
  • geen funderingsmetselwerk meer nodig
  • minder afhankelijk van de weersomstandigheden
  • geen bouwafval, milieuvriendelijk
  • ARBO-technisch beter verantwoord, dus betere omstandigheden voor de mensen op de bouwlokatie