Funderingsadvies

Kennis en Vakmanschap

Bij onze afdeling engineering is uw funderingsvraag in vertrouwde handen. Kennis en kunde spelen hierbij een centrale rol. Deze kennis strekt zich o.a. uit op de vakgebieden: grondmechanica, funderingsconstructies, damwanden, betonconstructies etc.

Zo kunnen wij voor u funderingsadviezen verzorgen. Op basis van geotechnisch bodemonderzoek (sonderingen) worden door onze specialisten heldere adviezen geschreven voor een optimale fundering. Hierbij kijken we niet allen naar techniek, maar ook naar de realisatiekosten van het ontwerp.

Naast het funderingsadvies kunt u bij onze engineers ook terecht voor ontwerp van de fundering, in relatie tot de hoofddraagconstructie, alsmede de uitwerking van de benodigde tekeningingen.

De adviseurs en constructeurs van onze engineerafdeling werken nauw samen met onze andere specialisten, zoals betontechnologen, funderingsdeskundigen en productieleiders.