ECO-paal®

De ECO-paal® is één van de succesvolle ontwikkelingen van de IJB Groep. Een heipaal met een verjongde schacht. De voorgespannen geprefabriceerde heipaal heeft een schachtdoorsnede van 250x250 mm en een paalpunt doorsnede van 400x400 mm. De paalvoet is groter dan de schacht om optimaal draagvermogen uit de draagkrachtige laag te halen, terwijl negatieve kleef langs de paalschacht wordt verminderd.

De voordelen van de ECO-paal®:

De ECO-paal® combineert een maximaal draagvermogen met een minimaal materiaalgebruik tegen een minumum aan kosten. De plaatsvastheid tijdens het heien is groot, terwijl de verhouding draagvermogen en kosten aanzienlijk beter is dan bij een tradionele heipaal. Daarbij kan de paal met de gebruikelijke heimiddelen worden geheid. Dit scheelt in aanschaf- transport- en uitvoeringskosten! Kostenbesparingen van 20% of meer zijn mogelijk! 

De beste DUBO keuze

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft de heipaal vergeleken met verschillende alternatieven in dezelfde toepassing en beoordeeld vanuit milieu- en gezondheidoogpunt. Bij deze beoordeling kwam de ECO-paal® als beste DUBO-keuze uit de bus in de toepassing paalfundering. De ECO-paal scoort beter dan andere betonnen en houten palen met een traditionele betonopzetter. De paal voldoet aan de door het NIBE gestelde eiden voor het voeren van het DUBOkeur® en is daarmee de beste milieukeuze in de toepassing paalfundering.