Prestatieverklaringen

Per 1 juli 2013 zijn er Prestatieverklaringen of DoP's (Declaration of Performance) die we bij onze producten mogen afgeven. Vanzelfsprekend doen we dat graag.

In de DoP's zijn alle essentiële kenmerken opgenomen, die zijn aangegeven in de bijlage ZA van de betreffende Europese productnorm. De CPR vereist dat voor minstens 1 essentieel kenmerk een prestatie wordt verklaard.

In overleg met de KIWA is besloten de prestatieverklaringen op onze website beschikbaar te stellen in plaats van telkens met vrachtbrieven mee te zenden. Onderstaand kunt u de verschillende prestatieverklaringen bij onze producten downloaden. Een ondertekend exemplaar kan u worden toegestuurd.

Meer informatie over het opstellen van de DoP is ook te vinden op de site van de Europese Commissie.

Bijlagen