Trwałość Nośność®

Trwałość Nośność®

Dla IJB Groep trwałość we wszelkich możliwych formach jest ważnym celem dla nadchodzących lat. Na pewno od początku 2022 skupiamy na tym celu nasza całkowitą uwagę. Nie chcemy tym samym stwierdzić, że w latach poprzedzających nie przykładało się dostatecznej uwagi dla trwałości, ale – pod inspirującym  kierownictwem dyrekcji i zespołu zarządzającego IJB Groep  – ten ważny temat stał się głównym celem organizacji.
Jako czołowe kierownictwo w tej branży produktów betonowych (czego częścią składową są pale fundamentowe i belki fundamentów) i biorąc pod uwagę myśli przewodnie Konceptu Całościowego przyjmujemy wyzwanie co do Trwałości które opiera się na naszym zaangażowaniu w życie dzisiejszych i przyszłych generacji.

Początkowo nasze plany sięgają do roku 2030 ale oczywiście nasze cele zostaną wzbogacone o lata które nastąpią po tym roku.

Obejrzyj nasz film

Naszym głównym celem jest trwałość ponadto nasza Misja i Wizja na najbliższe lata to „Trwałość nośność i wytrzymałość”. Pytanie które sami sobie zadaliśmy to:
„W jaki sposób możemy wnieść wkład aby wybudować wystarczająco dużo dobrych mieszkań na jak możliwie stabilnym trwałym i cyrkularnym fundamencie?
I :”W jaki sposób możemy jednocześnie zabezpieczyć żeby pomimo ciągle rosnącej urgencji/pilności  dla człowieka i środowiska trwałość jeszcze bardziej zaznaczy swoje piętno we wszystkim co wykonujemy?”

Dochodzimy bardzo szybko do wniosku że możemy to tylko osiągnąć poprzez całkowity wkład w te tematy i w tym celu należy zarezerwować wystarczającą ilość czasu.
Nie tylko w ramkach zespołów dyrekcji i managerów ale także w całej organizacji.
W ten sposób wszyscy pracownicy w IJB Groep na wiosnę 2022 są zaproszeni aby wziąć udział w sesjach o trwałości gdzie ich pomysły na ten temat  można zaprezentować innym osobom. W czasie tych sesji zostaje zaprezentowanych dużo pomysłów. To zaangażowanie ma dobrą podstawę: współpraca co do trwałej przyszłości jest jednym z ważniejszych warunków dla wykonania „Trwałości Nośności i Wytrzymałości” 

Wartościowy wkład od pracowników IJB jest przetłumaczony na 6 celów trwałości na czym będziemy się w przyszłych latach koncentrować aby rozwijać się jako firma i jako specjalista w położeniu fundamentów rozwiniemy się też w specjalistę w położeniu trwałych fundamentów podczas gdy wnosimy wkład w społeczeństwo które przykłada dużo uwagi na trwałość co do każdego dnia. Trwałość jest punktem centralnym podczas naszych czynności prowadzenia firmy.

To są nasze plany do przynajmniej 2030 roku!