Kwaliteit & Informatie

Kwaliteit is in het bouwproces een steeds belangrijker item. Immers door steeds geringere marges dienen faalkosten tot een minimum gereduceerd te worden. Daarom worden de eisen van onze opdrachtgevers aan de kwaliteit van de geleverde producten en diensten steeds groter.

De IJB Groep is voortdurend bezig met het monitoren en verbeteren van de kwaliteit. Dit uit zich bijvoorbeeld in de verschillende product en procescertificaten. Daarnaast vinden interne en externe controles plaats op ons gehele leveringspakket.

Behalve kwaliteit is ook service voor ons een belangrijke kernwaarde. Immers met ons totaalconcept in funderen willen we u als opdrachtgever 'ontzorgen'. De juiste informatie, economische funderingsoplossingen, snelle en correcte leveringen.