IJB Groep steunt Valuta voor Veen-project Langweer

16 juni 2022 IJB Groep steunt Valuta voor Veen-project Langweer

In de Hoitepolder bij Langweer is onlangs het tweede Friese Valuta voor Veen-project van start gegaan. De IJB Groep maakt, als belangrijke financier, het project in Langweer mede mogelijk met de aankoop van 200 CO2-certificaten. Met die bijdrage kan het waterpeil omhoog, wordt bodemdaling tegengegaan, CO2- uitstoot verlaagd en wordt bijgedragen aan het verbeteren van waterhuishouding en biodiversiteit.

Inspiratie en samenwerking
Algemeen directeur John Engelsman: ,,De doelstellingen van Valuta voor Veen passen bij de IJB Groep. Niet voor niets omarmen we de duurzame doelen van de Verenigde Naties. De eerste stappen naar een lagere footprint hebben we al gezet. Onder andere met het aanbrengen van led- verlichting en de aanschaf van de eerste hybride betonmixer. Kortgeleden hebben we ons met alle collega’s gebogen over de vraag hoe we de IJB Groep verder kunnen verduurzamen. Daar is met veel enthousiasme aan gewerkt. Het heeft veel waardevolle ideeën opgeleverd. Over afvalscheiding en besparing van grondstoffen bijvoorbeeld en verduurzaming van transport en woon- werkverkeer.

Het is fijn om te weten dat onze mensen samen meer willen doen voor een beter klimaat en een gezondere omgeving. Die inspiratie en samenwerking vinden we terug in dit Valuta voor Veen-project. Daarom zijn we blij dat we het Valuta voor Veen-project Langweer met andere bedrijven en overheden mogelijk kunnen maken. Met ieder certificaat helpen we mee aan het op termijn verminderen van 1 ton CO2.”.

Belangrijke steunpilaar
Monique Plantinga van PlatformCO2neutraal is verheugd over de samenwerking in het project. ,,Het peil in deze veenweidepolder van circa 60 hectare kan nu omhoog waardoor CO2-uitstoot uit het veen omlaag gaat. Hiervoor is een methodiek beschikbaar: Valuta voor Veen. Voor elke ton vermeden CO2-uitstoot ontvangen de grondeigenaren een verhandelbaar CO2-certificaat. In dit project is circa 80% van de eerste partij CO2-certificaten gekocht door lokale gemeenten en lokale bedrijven Daardoor zorgen ze samen voor lokale verlaging van CO2-uitstoot en verbetering van bijvoorbeeld betere omstandigheden voor weidevogels. De IJB Groep is een van de grotere afnemers van certificaten en daarmee een belangrijke steunpilaar. De samenwerking kan nu beginnen. Aan de hand van de meetresultaten wordt de C02-prestatie gecontroleerd en geverifieerd door de onafhankelijke autoriteit Stichting Nationale Koolstofmarkt.”

Grondeigenaren van de Hoitepolder zijn de Protestantse Gemeente Langweer en agrarisch ondernemer Mickey Wijntjes. Ze zijn blij dat het project nu los kan. Mickey Wijntjes: ,,De peilverhoging betekent extensivering van het landgebruik, maar ook een daling van de inkomsten. De inkomsten uit certificaten vergoeden de daling.” Piet Boer: ,,Ik ben blij dat een groot bedrijf in de regio zoals de IJB Groep dit project mogelijk maakt. Met hun bijdrage kunnen we nu actief aan de slag met CO2- vermindering en verbetering van biodiversiteit.”

Op de foto neemt algemeen directeur John Engelsman van de IJB Groep de felicitaties in ontvangst. Van links naar rechts Piet Boer, John Engelsman, Mickey Wijntjes en Monique Plantinga.

≪ Terug naar de vorige pagina