Súdwest­Fryslân plaatst speciale afvalcontainers bij Workumerdijk Makkum

18 april 2016 De 2e put op rij gaat de grond in.

Speciaal verzwaarde betonputten voldoen aan hoogste eisen uit gevolgklasse CC3

Makkum, april 2016 - De perscontainer aan de Workumerdijk te Makkum is in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslán vervangen. Dankzij nauwe samenwerking tussen de IJB Groep, DBI Containerservice en Wetterskip Fryslân konden 3 nieuwe afvalcontainers in de primaire waterkering worden geplaatst. De betonputten voldoen daarvoor aan de hoogste gevolgklasse: CC3.

”Dit is voor alle partijen een uniek project.” vertelt Huib Jansma, projectbegeleider van de IJB Groep: ”Vanuit de eisen gezien betekent het ondermeer dat de wanden van de betonputten minimaal 20 cm dik moeten zijn!” De ontwikkeling van de speciale betonputten is vanaf medio april 2015 ingezet. Diverse opties zijn de revue gepasseerd. Een combinatie van een standaard type betonput verzonken in een gewapende ombouw is uiteindelijk de meest efficiënte gebleken: ”Door gebruik te maken van een standaard betonput als binnenste kern is een juiste binnenvorm voor soepel gebruik van de afvalcontainers tot op de millimeter gewaarborgd. Praktisch gezien is de wanddikte daardoor wel op maar liefst 30 cm uitgekomen.” De afdeling Engineering van de IJB Groep heeft het berekenen en tekenen uitgevoerd.

De containers zijn geplaatst door DBI Containerservice uit Joure. Zij hebben ruime ervaring in het plaatsen van alle typen en modellen ondergrondse afvalcontainers die er in Nederland de grond in gaan. Dit geldt voor een compleet ondergrondse afvalcontainer tot semi­-ondergrondse afvalcontainer en nu dus de speciaal ontwikkelde ’Dijk putten’. Het proces is even eenvoudig als ingenieus. Voor een efficiënte uitvoering is het handhaven van een strakke planning noodzakelijk. Dit is een kolfje naar de hand van de IJB Groep. Als grote producent van prefab betonnen elementen is efficiëntie en leveringsbetrouwbaarheid een van de succesfactoren waarin zij zich dagelijks onderscheidt.

≪ Terug naar de vorige pagina