Project Voortdurend Veilig

26 november 2015 09:00 uur Project Voortdurend Veilig

Project Voortdurend Veilig

Onlangs heeft de branche vereniging van betonbedrijven BFBN van het Ministerie SZW subsidie verkregen voor het project Voortdurend Veilig. Het project is een vervolg op het project Verbetercoaches. Het doel van dit project is om veilig en gezond werken in de betonproductenindustrie blijvend en vanzelfsprekend te maken. 

Programma

Het projectprogramma ziet er globaal als volgt uit:

• Workshops en trainingen voor directie, KAM management en andere werknemers over het vergroten van het bewustzijn van veiligheidsrisico’s in fabrieken, het herkennen van onveilig gedrag met het aanreiken van handvatten om medewerkers aan te spreken.

• Het zichtbaar maken van het veiligheidsniveau per bedrijf via een zogenaamde Risk Rate. Dat is een soort rapportcijfer voor de veiligheidssituatie dat tot stand komt middels observatierondes in de bedrijven. Elementen die deel uitmaken van deze Risk Rate zijn onder meer het gebruik van PBM’s, machineveiligheid, good house keeping en gevaarlijke stoffen. Bij aanvang van het project wordt een nulmeting uitgevoerd. Deze meting vindt vervolgens periodiek plaats.

• Benchmark van de Risk Rates van de deelnemende bedrijven t.o.v. een gemiddeld niveau. Zo kunnen bedrijven hun eigen prestatie afzetten tegen het gemiddelde van andere deelnemers. Dit vergroot het veiligheidsbewustzijn. 

• Opzet van een buddynetwerk waarbij medewerkers wederzijds, buiten hun eigen bedrijf, het veiligheidsniveau van een ander bedrijf beoordelen.

• Een communicatiecampagne met onder meer onder andere publicaties van de ervaringen van het project in verschillende bladen. Ook zullen enkele informerende videofilms worden gemaakt die inspirerend en verduidelijkend zijn voor zowel deelnemende als nietdeelnemende bedrijven.

• Doorontwikkeling van de erkende en gedigitaliseerde branche RI&E. Acties die voortkomen uit de observatierondes van het project Voortdurende Veilig kunnen worden gekoppeld aan het plan van aanpak van de RI&E van het deelnemende bedrijf.

Veilig, plezierig en succesvol werken

In de visie van de IJB Groep directie vormt veiligheid onderdeel van de IJB cultuur.​ ​Veiligheid is van iedereen, en maakt deel uit van het dagelijkse werk van de medewerkers. Veilig werken vormt daarbij de standaard. Deze standaard wordt met elkaar afgesproken en is de basis voor alle werkzaamheden.

Om dit te benadrukken heeft de IJB Groep een veiligheidsgids uitgegeven. In de gids worden alle aspecten van veiligheid en veilig werken binnen de IJB Groep belicht. Met dit boekje op zak kan iedereen veilig, plezierig en succesvol werken.

Download hier de digitale versie van de IJB veiligheidsgids:

Bijlagen

≪ Terug naar de vorige pagina