Prestatieverklaring of DoP's online beschikbaar

1 juli 2013 17:41 uur Prestatieverklaring of DoP's online beschikbaar

In de DoP's zijn alle essentiële kenmerkenopgenomen, die zijn aangegeven in de bijlage ZA van de betreffende Europese productnorm. De CPR vereist dat voor minstens 1 essentieel kenmerk een prestatie wordt verklaard.

In overleg met KIWA is besloten de prestatieverklaringen op onze website beschikbaar te maken in plaats van telkens met de vrachtbrieven mee te zenden. Via de menukeuze 'Kwaliteit en Informatie - Prestatieverklaringen' op onze website kunt u de verschillende prestatieverklaringen bij onze producten downloaden.

Meer informatie over het opstellen van de DoP is ook te vinden op de site van de Europese Commissie.

≪ Terug naar de vorige pagina