IJB Groep neemt deel aan Koploperproject

8 mei 2014 10:06 uur IJB loopt mee op kop!

Het Koploperproject helpt mkb’ers in 1 jaar tijd duurzamer ondernemen. Het Koploperproject werkt samen met diverse Friese gemeenten. Per gemeente wordt een Koplopergroep gevormd, bestaande uit 3 tot 15 bedrijven.

Ook een gemeente kan deelnemen aan het Koploperproject om duurzamer te gaan werken. Naast de gemeentelijke projecten is er ook een Koploperproject voor zorginstellingen.

De afgelopen jaren is het Koploperproject uitgegroeid tot een netwerk van duurzame bedrijven en organisaties in Fryslân. De bedrijven en organisaties uit dit netwerk werken met elkaar samen en geven een positieve impuls aan een gezonde en duurzame economie.

In het Koploperproject wordt onder meer gebruikgemaakt van ISO 26000 als richtlijn voor MVO. Deze internationale richtlijn is zo ontworpen dat alle bestaande internationale systemen voor MVO of onderdelen daarvan, bijvoorbeeld ISO 14001 voor milieumanagement of GRI-richtlijnen voor duurzaamheidverslaglegging, hier goed op aansluiten. Ook diverse Nederlandse initiatieven zoals Lean&Green of de CO2-prestatieladder zijn goed in te passen in het kader van ISO 26000. Verder wordt in het Koploperproject de Milieubarometer gebruikt.

Voor meer informatie www.koploperproject.nl/

≪ Terug naar de vorige pagina