Heiwerk Windpark Noordoostpolder uniek huzarenstukje

24 oktober 2013 18:00 uur Heiwerk Windpark Noordoostpolder uniek huzarenstukje

De eisen aan de fundering van een windmolen zijn per definitie uniek. De combinatie van de hoogste windmolens in Europa en de complexe grondopbouw van de Noordoostpolder maakt het heiwerk van Windpark Noordoostpolder bijna tot een huzarenstukje.

Met een masthoogte van 135 meter en een tiphoogte van bijna 200 meter, behoren de 26 land windmolens van Windpark Noordoostpolder tot de hoogste van Europa. Het zwaartepunt van de molens zit bovenin de mast. En daar worden ze dan ook nog eens voortdurend met wisselende windrichtingen en -krachten belast. Om al deze krachten efficiënt en duurzaam te op te vangen werd een beroep gedaan op de expertise van de IJB Groep uit Lemmer.

De IJB Groep uit Lemmer is de enige totaalleverancier in de Nederlandse hei- en funderingenbranche. Het is dus niet vreemd dat juist zij deze specialistische opdracht verwierven. Projectleider Robert Lenes: ‘In tegenstelling tot vele sceptici hebben wij vanaf het begin vertrouwen gehad dat het kon, mits op de juiste manier voorbereid en uitgevoerd.’

De juiste voorbereiding vindt nu onder andere plaats in de betonfabriek in Lemmer. Daar worden 1761 heipalen met een afmeting van 50x50cm en lengtes tot 31 meter onder geconditioneerde omstandigheden geproduceerd. Op basis van hoge kwaliteitseisen wordt het hele proces voordurend gecontroleerd. Na minimaal 4 weken van optimaal uitharden worden ze daarna per tweetal naar de heistelling vervoerd. Om de palen daar met 1100 tot 1500 slagen exact op de juiste diepte in de grond te krijgen, wordt gebruik gemaakt van Europa’s grootste, 47 meter hoge, heistelling. Onder scherp toezicht wordt elke paal exact gepositioneerd en geïnstalleerd. Na het heien worden de palen ‘ingemeten’ om vast te stellen dat ze daadwerkelijk tot op de centimeter nauwkeurig geplaatst zijn.

In een cirkel met een diameter van 26 meter staan ondertussen de eerste 66 palen, in groepjes van 3 met verschillende schoorstanden, in de grond. Zij vormen de perfecte basis van een betonnen platform waarop windmolen locatie NMD 13 zal verrijzen. Wanneer al het werk geklaard is, zal Windpark Noordoostpolder naar verwachting een bijdrage van 1,2% aan de jaarlijkse energiebehoefte in Nederland leveren. Efficiënt en duurzaam opgewekt op een uniek fundament van de IJB Groep uit Lemmer.

≪ Terug naar de vorige pagina