Directiewisseling bij de IJB Groep

12 december 2011 13:31 uur Directiewisseling bij de IJB Groep

Betreft: Directiewisseling bij de IJB Groep

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van een wijziging in de samenstelling van de directie van de IJB Groep.

Na ruim 35 jaar werkzaam te zijn geweest voor onze onderneming, waarvan de laatste 11 jaar als Algemeen Directeur, heeft de heer P. Groen besloten vanaf 1 januari 2012 terug te treden uit deze functie. Vanaf die datum zal hij voorlopig op de achtergrond blijven fungeren als adviseur voor het nieuwe directieteam en daarmee zorgen voor een soepele overdracht.

Met ingang van 1 januari 2012 zal de directie van de IJB Groep worden gevormd door de heer J.W. Engelsman als Algemeen Directeur en de heer J.W. Blaauboer als Commercieel Directeur.
Beiden werken al geruime tijd voor de IJB Groep: de heer Engelsman gedurende de laatste jaren als Bedrijfsleider van onze werkmaatschappij IJB Funderingen, terwijl de heer Blaauboer al vele jaren onze Commercieel Directeur Funderingen was.
Mede door hun ruime ervaring en verbondenheid met onze onderneming verwachten wij de continuïteit van de IJB Groep optimaal te kunnen waarborgen.

We gaan er vanuit, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en zien een voortzetting van onze relatie met uw bedrijf met vertrouwen tegemoet.


Pier Groen
Jan Willem Blaauboer
John Engelsman

≪ Terug naar de vorige pagina