Actueel

Beschikbaarheid grondstoffen

Als gevolg van de aanhoudend lage waterstanden in de rivieren, is de beladingsgraad van de vrachtschepen die zand en grind naar onze productielocaties vervoeren, sterk gedaald. Schepen nemen inmiddels niet meer dan 1/3 deel van de normale hoeveelheid lading mee.

Dit heeft in de komende periode mogelijk tot gevolg dat we over minder zand en grind kunnen beschikken dan benodigd is voor de verwachte vraag naar onze betonproducten.

Door de lage beladingsgraad zijn de kosten voor het transport van zand en grind fors toegenomen. We zijn helaas dan ook genoodzaakt deze kostenstijging door te berekenen in de prijzen voor betonmortel. De toeslagen kunnen per week verschillen.

De toeslag is voor:

Week 44     € 4,50 per m3

Week 45     € 4,50 per m3

Week 46     € 4,50 per m3

Week 47     € 4,50 per m3

Week 48     € 6,25 per m3

Week 49     € 6,25 per m3

Week 50     € 6,25 per m3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengmeester

Mengmeester

5 december 10:30 uur

Als Mengmeester ben je verantwoordelijk voor de aanmaak van kwalitatief hoogwaardig beton en het, met minimale wachttijden, beladen van de truckmixers. Daarnaast stel je betonmengsels samen en voer je in het lab proeven uit. Verder draag je mede zorg voor de staat en het onderhoud in de centrale en ben je allround inzetbaar op diverse taken binnen de mortelcentrale.

Lees meer
Meewerkend Voorman Heipalen

Meewerkend Voorman Heipalen

3 december 14:00 uur

Als Meewerkend Voorman ben jij samen met je team verantwoordelijk voor het productieproces en de productie van heipalen. Door het juist aansturen van de Productiemedewerkers draag je zorg voor een optimale kwaliteit van het gehele proces. De kwaliteit is gewaarborgd door een goede samenwerking met de Voorman Heipalen.

Lees meer
IJB Mortel neemt nieuwe betoncentrale in Lelystad in gebruik

IJB Mortel neemt nieuwe betoncentrale in Lelystad in gebruik

5 november 15:00 uur

IJB Mortel heeft begin oktober van dit jaar een nieuwe betoncentrale in Lelystad in gebruik genomen. IJB Mortel, onderdeel van de IJB Groep met de hoofdvestiging in Lemmer beschikt daarmee nu over drie betoncentrales. Met de ingebruikname van de betoncentrale werden ook twee Volvo-betonmixers aan het IJB-wagenpark toegevoegd. In de loop van het jaar wordt op de nieuwe productielocatie in Lelystad eveneens gestart met de productie van heipalen. 

Lees meer
Productiemedewerker Heipalen

Productiemedewerker Heipalen

16 oktober 11:00 uur

Als Productiemedewerker Heipalen draag je met je collega’s bij aan een correcte productie van heipalen. Daarnaast signaleer je afwijkingen tijdens het productieproces en meld je dit aan de Meewerkend Voorman. Je werkt in een klein team, waardoor je veel verantwoordelijkheid hebt en veel diverse werkzaamheden zal uitvoeren binnen het productieproces. Tot slot zorg je mede voor de orde en netheid op de werkvloer.

Lees meer
Werkvoorbereider

Werkvoorbereider

11 oktober 08:00 uur

Als werkvoorbereider werk je aan de voorbereiding en uitvoering van de verschillende projecten. Je zorgt voor de beschikbaarheid van de juiste materialen en planningsoverzichten en communiceert deze tijdig. Je bent, samen met je collega’s, verantwoordelijk voor een veilige bouwplaats waar projecten op een correcte manier kunnen worden uitgevoerd.

Lees meer