Directe omgeving

Woont, werkt of verblijft u op andere wijze in de direct omgeving van één van onze bedrijfslocaties? Dan weet u vast en zeker dat we er alles aan doen om de invloed van onze werk processen op uw omgeving zoveel mogelijk te beperken. Wanneer dat, vaak om even logische als onvermoede redenen, echt(er) niet lukt, delen en bespreken we graag hoe we daar samen het beste mee kunnen omgaan. 

Bijvoorbeeld: de bellen op onze kraanbanen moeten op het juiste moment, luid genoeg rinkelen om de veiligheid van onze mensen en de omgeving te waarborgen. En natuurlijk is het effect daarvan onder invloed van bijvoorbeeld wisselende windrichtingen het ene moment nadrukkelijker hoorbaar dan het andere. Maar dat neemt niet weg dat ze niet vaker en ook niet harder dan noodzakelijk hoeven te rinkelen!

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of zelfs klachten die op een soortgelijke manier in direct verband staan met een van onze bedrijfslocaties? Dan ontvangen we die heel graag. We nemen ze op werkdagen binnen 24 uur in behandeling en komen er daarna zo spoedig mogelijk bij u op terug.

Maakt u daarom alstublieft gebruik van onderstaande contactformulier en bouw zo ook mee aan IJB!