Brochure MVO

In de visie van de IJB Groep staat verwoord dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog staat aangeschreven. Dit betekent dat de IJB Groep haar verantwoordelijkheid neemt voor haar medewerkers en voor de samenleving. Een belangrijk thema binnen MVO is duurzaamheid. De IJB Groep wil actief bijdragen aan duurzame ontwikkelingen met oog voor People, Planet en Profit.

In deze brochure met als titel 'Met het oog op een leefbare toekomst' kunt u meer lezen over de manier waarop de IJB Groep invulling geeft aan MVO en duurzaamheid. Tevens maken we een doorkijkje naar ontwikkelingen binnen de sector.

U kunt de brochure hier bekijken en/of downloaden.

Bijlagen