Algemene Voorwaarden

Voor de volgende productgroepen wordt gebruik gemaakt van Algemene Voorwaarden als opgesteld en algemeen geaccepteerd door en voor vertegenwoordigers uit de branche:

IJB Heipalen & IJB Funderingen
Op de levering van betonproducten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Betonhuis voorheen BBFBN, voor de overige leveringen en diensten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de IJB Groep van toepassing. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de respectieve algemene voorwaarden, gelden de betreffende bepalingen uit Betonhuis voorheen BFBN.

Algemene voorwaarden Betonhuis voorheen BFBN

In geval van levering van heiwerken en/of boorwerken wordt gebruik gemaakt van de geaccepteerde algemene voorwaarden van de branche: Algemene Voorwaarden AVAF 2022.

IJB Engineering
Op uitvoering en levering zijn de voorwaarden van ‘De Nieuwe Regeling 2015’ van toepassing alsmede de Algemene Leveringsvoorwaarden van de IJB Groep. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de respectieve algemene voorwaarden, gelden de betreffende bepalingen uit de DNR.

DNR 2011

IJB Geotechniek
Op uitvoering en levering zijn de voorwaarden van de VOTB van toepassing, alsmede de Algemene Leveringsvoorwaarden van de IJB Groep. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de respectieve algemene voorwaarden, gelden de betreffende bepalingen van de VOTB.

Algemene voorwaarden VOTB

IJB Mortel
Op de levering van betonmortel zijn de voorwaarden van de VOBN van toepassing, alsmede de Algemene Leveringsvoorwaaren van de IJB Groep. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de respectieve algemene voorwaarden, gelden de betreffende bepalingen van de VOBN.

Algemene voorwaarden IJB Mortel

Daar waar deze branchevoorwaarden onvoldoende aansluiten op het pakket van producten en diensten van de IJB Groep, wordt teruggevallen op de algemene voorwaarden van de IJB Groep: Algemene voorwaarden IJB Groep.